Klubmeterskab program

Hej Alle.

Så fik vi endelig styr på det sidste – puha Gabriella har haft travlt, og vi ville gerne have det hurtigst muligt ud! 

Men nu er det her altså, og vedhæftet, og vi glæder os til igen at kunne byde på mesterskaber og fællesspisning! 

Vi starter op på programmet kl. 9, i Dalumhallerne Lørdag. – OG VI GLÆDER OS!

Husk at kigge godt efter jeres navn i programmet, da det står forskellige steder. 

Dbh Bestyrelsen.  

Program til klubmesterskab

Generalforsamling d. 17 August flyttet til dalumhallen

Dagsorden til  
Generalforsamling DHBK den 17. August 2021, kl. 19.00

i Dalumhallens mødelokale, Mejerivej 1, Odense S

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/Kenneth
  Schmidt
 3. Fremlæggelse af regnskab v/Kevin
  Rasch Christiansen
 4. Fremlæggelse af budget v/ Kevin Rasch
  Christiansen
 5. Kåring af æresmedlem
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisorer

  På valg til bestyrelsen:
  Kenneth Schmidt – ønsker genvalg
  Helle Orland – ønsker genvalg

  Suppleanter på valg:
  Chris von Christierson – ønsker ikke genvalg
  Morten Nielsen – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Lene Daugaad-Jensen som suppleant

Valg af revisorer

Claus Jensen -ønsker genvalg

Marianne Nielsen – ønsker ikke umiddelbart genvalg.

 • Eventuelt