Kontingentet for sæsonen er vist i nedenstående skema. Kontingentet indbetales sædvanligvis ved sæsonstart i august måned for hele sæsonen. Ved indmeldelse efter jul reduceres kontingentet forholdsvist. Nedenstående ses kontingentsatser for sæson 2018 / 2019

 

Ungdom: 
U9 og U11

Kr. 1025,- for 2 træningspas pr. uge

Kontingent dækker bolde til træningen

U13, U15 og U17

Kr. 1025,- for 1-2 træningspas pr. uge

Kontingent dækker bolde til træningen

Talenttræning

Boblertræning 

(Udtages af trænere)

Kr. 600,- for 1 træningspas pr. uge

Kr. 300,- for 1 træningspas pr. uge (Opkrævning pr. halvår)

Kontingent dækker bolde til træningen

Senior: 
 

For 2 træningspas pr. uge (Boldpenge er inkluderet i prisen)

  • Herrer: Kr. 2900,- (August Kr. 1500,- / Januar Kr. 1400,-)
  • Dame: Kr. 2800,- (August Kr. 1400,- / Januar Kr. 1400,-)

Beløbet betales i 2 rater – ultimo August og ultimo Januar. 

Motionist: 
 

Kontingent dækker ikke bolde

Spilleret til bane ved 4 spillere: Kr. 690,- pr. spiller

Spilleret til bane ved 2 spillere: Kr. 1380,- pr. spiller

Passivt medlem: 
 

Kr. 200,-

Som passiv medlem har man ret til at deltage i arrangementerne.