Udarbejdet august 2012

Visioner for DHBK
DHBKs vigtigste fundament er klubbens sociale arrangementer, vi ønsker at tilbyde mange forskellige aktiviteter til alle i klubben, hvor vi kan styrke kammeratskabet og sammenholdet i klubben.

Da Odense er en universitetsby vil vi gerne tiltrække studerende, som kan supplere vores egen grundstamme af spillere i klubben.

Vi ønsker at skabe et attraktivt træningsmiljø for både elite og bredde i ungdom og senior, dette suppleret med motionsbadminton og ældre badminton samt badminton for de yngste spillere via miniton.

Der skal mange hjælpere til, for at alt går op i en højere enhed i en klub som DHBK. Vi vil arbejde for, at alle såvel seniorspillere, ungdomsspillere og deres forældre samt vores motionister er indstillede på at give en hånd med i klubben – dette kan være i udvalg, med ad hoc opgaver, stævner, sociale arrangementer m.v.

 

Målsætning UNGDOM

Kortsigtet:Miniton (3-6 år) 1 gang pr. måned

Fokus-stævne 1 gang pr. måned, hvor klubbens trænere er repræsenteret.

2 sociale stævner om året m/overnatning for alle årgange.

Udover den daglige træning skal vi have talenttræning i klubben min. 1 gang om ugen til udvikling af A, M og E-spillere.

Langsigtet:Have en venskabsklub udenfor Fyn

Vi har indenfor 5 år 1-2 vestseriehold

Kontinuerligt skal vi udvikle spillere som kan spille på klubbens seniorhold lige fra divisionshold til serie 3.

 

Målsætning SENIOR

Kortsigtet:Indenfor 2 år er vi etableret i Danmarksserien

Tilbud om ekstra træning/indviduel træning 1 gang om ugen for udvalgte spillere.

Min. 1 træning pr. uge for seniorspillere på alle niveauer

5 sociale arrangementer om året

Langsigtet:Indenfor 5 år har vi 1 divisionshold

Få etableret en trup 3 træning indenfor 5 år

Indenfor 3 år have en opstartsweekend m/overnatning

 

Målsætning MOTIONIST

Kortsigtet:Fællestræning på 3 baner fra kl. 20.00 i Hjallesehallen

 

4 sociale arrangementer – juleafslutning, klubmesterskaber, 2 x efter fællestræning

 

Langsigtet:Badminton om formiddagen indenfor 5 år med min. 16 deltagere + socialt/kaffe