Bestyrelsen

 

Formand

Klubbens formand er Finn Kirpekar

 

Finn kan kontaktes ved;

🖥 finn.kirpekar@gmail.com

 

Kasserer

Klubbens kasserer er Kevin Christiansen.

 

Kevin kan kontaktes ved;

🖥 kevin@ras-ch.dk

 

Ungdomsformand

Klubbens ungdomsformand er Berit Schultz.

 

Berit kan kontaktes ved;

🖥 blf@fogh-schultz.eu

 

Seniorformand

Klubbens seniorformand er Louise Tverskov.

 

Louise kan kontaktes ved;

🖥 l.tver@hotmail.com

 

Motionistformand

Klubbens motionistformand er Henrik Rosenbæk.

 

Henrik kan kontaktes ved;

🖥 henrik@rosenbaek.eu

 

Suppleant

En af klubbens suppleanter er Karina Sørensen.

 

Karina kan kontaktes ved;

🖥 przeklasa_dk@hotmail.com

 

Suppleant

En af klubbens suppleanter er Eva Løvendahl.

 

Eva kan kontaktes ved;

🖥 Eva_Justesen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

FOTO PÅ VEJ